Essenticon > Tjenester > Utarbeidelser

Utarbeidelser
Kjemikerne hos Essenticon er blant Norges fremste eksperter innen utarbeidelser av sikkerhetsdatablader og annen relevant dokumentasjon. Å lage et godkjent sikkerhetsdatablad er et arbeid som styres av en rekke regler og forskrifter, og kan være komplisert for den som ikke kjenner alle detaljer i regelverket.

Alle brukere av kjemikalier skal ha tilgang på et sikkerhetsdatablad for det gjeldende kjemikaliet. Et kjemikalie i denne sammenheng kan være alt fra vaskemidler og maling, til avanserte produksjonskjemikalier. Dette skal sikre tilgang til viktig informasjon om hvordan stoffet skal brukes, transporteres og hvordan man best kan beskytte seg mot produktet.

Ansvar

Det er produsenten eller importøren av kjemikaliet som er ansvarlig for å distribuere kvalitetssikrede et sikkerhetsdatablad til kjøperen eller sluttbruker av kjemikaliet. Med REACH-regelverket pålegges også industrien ytterligere ansvar ifm. registrering og dokumentering av substanser utover sikkerhetsdatablader.