Essenticon > Tjenester > Substitusjon

Substitusjon av kjemikalier

Alle bedrifter og organisasjoner er underlagt substitusjonsplikten. Substitusjonsplikten betyr at man plikter å erstatte helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige alternativer dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Erstatning av kjemikalier må alltid helhetsvurderes i forhold til den faktiske risiko som ulike alternativer kan utgjøre. Før erstatning må egenskapene ved de nye kjemikaliene man planlegger å ta i bruk være tilstrekkelig dokumentert med hensyn til helse- og miljøfare.

Hvem gjelder substitusjons- plikten for?

Substitusjonsplikten gjelder for alle virksomheter som bruker produkter eller stoffer som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Den inkluderer både bruk av slike produkter og stoffer i virksomhetens drift, og bruk som råvare i produkter virksomheten framstiller. Substitusjonsplikten gjelder både for privat og offentlig sektor, for produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter.