Essenticon > Tjenester > Revisjon

Revisjon av sikkerhetsdatablad

Alle sikkerhetsdatablad er å betrakte som ferskvare og skal dermed revideres jevnlig. Med revisjon i denne sammenheng menes at et eksisterende sikkerhetsdatablad må gjennomgås regelmessig med tanke på at regelverk og forskrifter oppdateres med jevne mellomrom. Dagens regelverk refererer ofte til 29. ATP, en revisjon av klassifiseringen til kjente stoffer samt nye stoffer på Annex1-listen, som ble gjort gjeldende fra oktober 2005.

Få hjelp til revisjon

Essenticon utfører revisjoner på enkeltstående sikkerhetsdatablader, eller tilbyr en abonnementsordning som sikrer at bedriftens sikkerhetsdatablader til enhver tid er revidert etter siste gjeldende regelverk.