Essenticon > Tjenester > Produktdeklarering
Deklarasjon av kjemiske stoffer og produkter

I tillegg til ansvaret for å distribuere et sikkerhetsdatablad til alle yrkesmessige brukere, har alle bedrifter som produserer, omsetter eller importerer produkter til yrkesmessig eller privat bruk, også en plikt til å deklarere sine produkter til de respektive lands produktregistre.

Essenticon har ekspertisen og de nødvendige sertifikater for å utføre hele prosessen med deklarasjon av dine produkter til de land som har etablert produktregistre, som pr. i dag er Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Deklarasjonskrav

Nærmere opplysninger vedrørende deklarasjonskrav finnes her: Produktregisteret i Norge Arbejdstilsynet - Produktregisteret i Danmark Kemikalieinspektionen - Produktregisteret i Sverige STTV - Produktregisteret i Finland