Essenticon > Tjenester > Oversettelse

Oversettelse av sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladene skal foreligge på lokalt språk. Har selskapet fremmedspråkelige ansatte i organisasjonen skal også sikkerhetsdatabladet være tilgjengelig på for eksempel på engelsk.
Essenticon har og bruker selv programvare med språkmoduler for en lang rekke land som vi og våre kunder benytter. Moduler til land som hittil ikke har vært etterspurt, kan leveres på forespørsel.

EU-regelverk

Vi utarbeider sikkerhetsdatablader etter gjeldende EU-regelverk samt nasjonalt regelverk.