Essenticon > Safeuse > Stoffkartotek

Hva er et stoffkartotek?

Stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablad for alle kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten. Virksomheter kan i denne sammenheng kan være bedrifter, organisasjoner eller offentlig virksomhet. 
Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige stoffer har plikt til å opprette stoffkartotek. Det betyr at i praksis alle virksomheter plikter i henhold til lovverket å ha et stoffkartotek der virksomhetens sikkerhetsdatablader er organisert.

Oppdatering av stoffkartotek

Et stoffkartotek må til enhver tid holdes oppdatert med hva som faktisk finnes av kjemikalier i virksomheten. Også de aktuelle sikkerhetsdatabladene i stoffkartoteket skal til en hver tid være oppdatert i henhold til det siste gjeldende regelverk. Rutinene må derfor sikre at det er siste utgave/revisjon av sikkerhetsdatabladet som er i bruk i virksomheten. Hvis en virksomhet inngår en avtale med Essenticon vedrørende stoffkartotek, vil det være Essenticons ansvar at det siste sikkerhetsdatabladet på produktene som brukes i virksomheten er det som ligger tilgjengelig i stoffkartoteket.
Sikkerhetsdatablad som ikke lenger er i bruk bør legges inn i et arkiv, slik at historisk informasjon om de brukte produktene kan hentes frem senere. Essenticons stoffkartoteker arkiverer de utgåtte databladene for seg da disse kan være nyttige om det senere for eksempel blir oppdaget yrkesskader.

Adgang til stoffkartoteket

Arbeidstakere og verneombud skal ha tilgang til informasjonen om de kjemikaliene de arbeider med.
Rutinene må derfor sikre at alle relevante sikkerhetsdatablader finnes lett tilgjengelig nær de aktuelle arbeidsplassene og at verneombud har tilgang til eget eksemplar av komplett stoffkartotek. Verne- og helsepersonell bør ha tilgang til stoffkartoteket for å kunne bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko i arbeidet.

Opplæring av arbeidstakere

Essenticon står for opplæring av alle ansatte i en bedift. Opplæringen skal sørge for at arbeidstakerne blir i stand til å bruke virksomhetens stoffkartotek.